Showing all 9 results

LAMBDA 1050+ UV/Vis/NIR Спектрофотометър

PerkinElmer LAMBDA 1050+ UV/Vis/NIR спектрофотометрите са предназначени да предложат висока производителност и гъвкавост за анализ на разнообразни видове проби, включително анализ на покрития, специални стъкла за соларни системи и нови материали и компоненти както за научните изследвания, така и в производството. LAMBDA 1050+ отговаря и често надхвърля промишлените стандарти за ултра-висока производителност, гъвкавост и удобство. Най-новото поколение спектрофотометри LAMBDA 1050+ са предназначени да предлагат по-бързи скорости на сканиране, настройка на инструментите и по-добри времена за реакция от всякога, и ви позволяват да увеличите производителността си максимално. 

LAMBDA 265 UV/Vis спектрофотометър

С ултрабързо сканиране и максимална надеждност, LAMBDA 265 UV/Vis е идеалната система за широка гама от R&D и QA / QC приложения, и всичко това докато заема минимално място на работния плот. 

LAMBDA 365 UV/Vis Спектрофотометър

LAMBDA365 осигурява най-съвременната UV Vis производителност, която отговаря на нуждите на фармацевтичната индустрия, аналитичната химия, генетиката и осигуряване на качество срещу качествен контрол във всяко едно производство. 21 CFR част 11 съвместимият софтуер, системата LAMBDA е подходяща за всичко, от стандартни методи за анализ и приложения до тези, изискващи регулаторно съответствие. 

LAMBDA 465 UV/Vis спектрофотометър

Предназначени специално за изследвания от висок клас, както и за рутинни и интензивни анализи с високо натоварване, LAMBDA465UV/Vis е иновативното решение с детектор от фотодиоден масив, което осигурява максимална надеждност - за максимална достоверност на вашите резултати. 

LAMBDA 850+ UV/Vis Спектрофотометър

В продължение на повече от 55 години PerkinElmer е лидер в производството на UV/Vis/NIR и UV/Vis спектрофотометри и продължава да определя стандартите за качество с иновативната серия LAMBDA™. Нашият LAMBDA 850+ UV/Vis спектрофотометър е една от най-високопроизводителните ни UV/Vis системи, предназначена за анализ на покрития, специални стъкла, и материали както за научните изследвания, така и в производството. Инструментът отговаря на отрасловите стандарти за свръхвисоки показатели, гъвкавост и удобство. 

Spectrum 3 спектрометър за средна, близка и далечна инфрачервена област

От рутинна идентификация и верификация до специфични изследователски приложения, имате нужда от производителност и гъвкавост, за бърз, точен и икономически изгоден анализ на широк спектър от проби. Spectrum 3 FT-IR спектрометър на PerkinElmer осигурява гъвкавост при изследване на пробите и висока производителност в средната, близката и далечна инфрачервена област съчетани в един инструмент, за иновативни изследвания и създаване на нови продукти в научните институти, химичната, полимерната и фармацевтична промишленост. Платформата, на която е изграден Spectrum 3 FT-IR, представлява модулна система, която осигурява надеждна, възпроизводима и безпроблемна работа години наред. 

Spectrum Two N NIR Спектрометър с фурие трансформация

Spectrum Two N  е високоефективна, но същевременно здрава и мобилна FT-NIR система, позволяваща прости и надеждни NIR анализи. Това е перфектната система за лаборатории, които трябва да комбинират производителност от висок клас с функция за мобилност на преносим и лесен за използване инструмент. Това позволява на потребителите с различен опит, от начинаещи до опитни професионалисти, да бъдат обучени за работа с него за кратко време

Флуоресцентен спектрометър FL 6500

Флуоресцентният спектрометър FL 6500 е оптималната система за анализ на проби, податливи на фотоизбелване, например изследвания на тънки покрития и съединения в клетъчната биология, молекулярна биология, имунология, ензимология, тъканни и протеинови проби. FL 6500 е отличен и за фосфоресцентен анализ. Нашият нов инструмент разполага с интуитивен софтуер и 26 разнообразни аксесоара с автоматично разпознаване, които надминават вашите очаквания. Вижте интерактивната онлайн брошура, за да видите как FL 6500 може да отговори на вашите нужди.

Флуоресцентен спектрометър FL 8500

Флуоресцентният спектрофотометър FL 8500 има изключителна точност – за правилни резултати дори при разредени или малки количества проби – от първия път. Бързото сканиране увеличава вашата продуктивност. Видовете анализи включват характеризиране на материали, промишлено проследяване, R&D; земеделски и екологичен анализ; и анализ на светодиоди, слънчеви клетки и органични електролуминесцентни материали. Вижте интерактивната онлайн брошура, за да видите как FL 8500 може да отговори на вашите нужди.